GOSPIN PLAČ!

294

 

Moj Isuse Sine mili
Križ Tvoj Te od mene dili,
Raspeli Te nevinoga
Odvojili od srca moga.

Majka sam Ti ucviljena
Tvoju muku sam gledala,
I sve boli srca moga
Rane brojeć tila Tvoga.

Ruke, noge probodene
Čavlim na Križ pribijene,
Gledajuć Te srce pati
Tužna sam Ti jadna Mati.

I dok gledam lice Tvoje
Još krvari srce moje,
Na glavu Ti krunu dali
Za Kralja Te ismijali.

Kopljem srce Ti proboli
Moja Duša u boli gori,
U grudima srce tuče
Od te boli mi puknuće.

Zemlja drhti, Nebo plače
Moje srce od boli staće,
Ispustivši Dušu svoju
Ucvilio si jadnu moju.

Teško mi je mili Sine
Ko će zame da se brine,
Ko će Majku sad da tješi
I od boli ove da me rješi.

Moj Isuse Sine mili
Križ Tvoj Te od mene dili,
Raspeli te nevinoga
Odvojili od srca moga!

07.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI