Piše: Zlatko Marinac

Zlatko Marinac

Biblija ne govori posebno o tome imaju li ljubimci / životinje »duše« i hoće li ići u Nebo. Međutim, možemo se osloniti na neke generalne principe Pisma i osvijetliti pitanje.

Bog je udahnuo život čovjeku (Postanak 2,7) i životinjama (Postanak 1,30; 6,17; 7,15. 22). Osnovna razlika između ljudi i životinja jest ta što je čovjek nastao na sliku Božju (Postanak 1,26-27). izvještaja o Potopu i Noinoj arci u Postanku 6-8. Ovdje saznajemo da je Bog tražio od Noe sačuvati mužjaka i ženku od svake životinjske vrste Kad je zemlja neko vrijeme bila prekrivena vodom, Noa je htio provjeriti ima li igdje suhe zemlje pa je poslao golubicu iz arke; golubica se vratila s maslinovim listom u svom kljunu (Postanak 8,11). Proroka Iliju hranili su gavrani (1 Kraljevima 17,6). Konačno, znamo da lavovi nisu htjeli nauditi proroku Danijelu: “Oni ga baciše u lavlju jamu: i ostade ondje šest dana. U jami bijaše sedam lavova kojima davahu svaki dan po dva trupla i dvije ovce: tada im ne dadoše ništa da bi proždrli Daniela. Sedmoga dana dođe kralj da oplače Daniela; priđe jami, pogleda, kad ono: Daniel sjedi.Tada kralj povika iza glasa: »Velik si, Gospode Bože Danielov, i nema drugoga Boga osim tebe!« 42I zapovjedi da Daniela izvade iz jame i da onamo bace one koji su njega htjeli upropastiti: lavovi ih učas požderaše pred njegovim očima. (Danijel 14, – 31,– 32; 14, 40 — 43.)

Iako životinje nisu jednake čovjeku (Matej 6, 26), Bog se za njih brine (Matej 6, 28).

Sva četiri evanđelja govore o Ivanovom krštenju na rijeci Jordan (Matej 3,16; Marko 1,10; Luka 3,22; Ivan 1,32). Luka kaže: „I siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba.”

Znamo da se Gospodin Isus poslužio jaslama u spilji rođenja kao prvim krevetićem (Luka 2,7), kao i da je u Jeruzalem ušao na magarici (Matej 21,7; Marko 11,7).

Sveti Franjo Asiški propovijedao je pticama, umirio lastavice, bio je prijatelj sokolu, pjevao s cvrčkom, oslobodio je ribu i zeca. Na molbu sveca ovca nije blejanjem ometala fratre, a i i klanjala se svetoj Hostiji. Franjo je pripitomio vuka… Kada se jedne noći vraćao kući kroz mračan i opasan dio grada, ugledao je divna velika psa kako ga slijedi. Isprva ga se bojao, ali je ubrzo uvidio da je pas prijateljski raspoložen. Životinja je hodala uz njega, otpratila ga do vrata njegova doma, a potom otišla. Ovako se zbilo pet, šest ili više puta. Psa je nazvao Grigio (Sivko). Pas Sivko nekoliko je puta spriječio da zlikovci ubiju don Boska..

Nitko sa sigurnošću ne može tvrditi da razumije ulogu životinja, ali Biblija i iskustva svetaca pokazuju da zaista imaju duboku duhovnu dimenziju.

U istom svjetlu važno je promotriti simbol Jaganjca koji predstavlja Isusovo otkupljenje od ropstva grijeha, tijela i đavla, kada se žrtvovao svojom mukom i smrću na križu. Žrtvovao se kao nevin jaganjac, milosrdan prema onima koji su ga nepravedno mučili.

U Starome zavjetu, prorok Izaija proriče, da će Isus poput krotkoga janjeta spasiti svijet: “Kao janje na klanje odvedoše njega; kao ovca nijema pred onima koji ga strižu, on nije otvorio svoja usta” (Iz 53,7). U Knjizi Izlaska, Egipćani nisu pustili Židove da slobodno odu iz Egipta. One noći, kada je Bog odlučio izbaviti ih iz Egipta slavili su Pashu. Bilo je naređeno, da svaka obitelj žrtvuje jaganjca “bez mane, od jedne godine i muško” (Izl 12,5) da ga za večeru blaguju i njegovom krvi poškrope oba dovratnika i nadvratnik kuće. To je bio znak, da će biti pošteđeni u pogibiji egipatskih prvorođenaca. Kršćani vide Isusa kao “vazmeno janje”, čijom krvlju su ljudi otkupljeni od grijeha.

Ivan Krstitelj pri susretu s Isusom govori: “Evo Jaganjca Božjeg koji odnosi grijehe svijeta” (Iv 1,29). U knjizi Otkrivenja, Isus kao Jaganjac otvara pečate, kojima je zapečaćena knjiga sudbine svijeta (Otk 5).

Rimokatolička liturgija obraća se Isusu kao Jaganjca Božjem., Svećenik lomi posvećeni kruh prije pričesti dok vjernici pjevaju ili mole molitvu Jaganjče Božji: “Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta smiluj nam se! Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta smiluj nam se! Jaganjče Božji koji oduzimaš grijehe svijeta daruj nam mir!”.

S obzirom na ono što govori prorok Izaija 11, 1 — 9): Vuk će prebivati s janjetom, ris ležati s kozlićem, tele i lavić zajedno će pasti, a djetešce njih će vodit’. Krava i medvjedica zajedno će pasti, a mladunčad njihova skupa će ležati, lav će jesti slamu k’o govedo. Nad rupom gujinom igrat će se dojenče, sisanče će ruku zavlačiti u leglo zmijinje. Zlo se više neće činiti, neće se pustošiti na svoj svetoj gori mojoj: zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora, ne može se isključiti da su one dio Kraljevstva Božjega, zbog čega životinje treba cijeniti i štititi u dostojanstvu koje kao Božja stvorenja sigurno imaju.

Izvor: www.put-istina-zivot.com 

PODIJELI