Prvo čitanje:

Dn 7, 9-10. 3-14

 

Odijelo mu bijelo poput snijega.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena

i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega;

vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni

i točkovi kao žarki oganj.

Rijeka ognjena tekla,

izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu njemu,

l mirijade stajahu pred njim.

Sud sjede, knjige se otvoriše.

Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim dolazi

kao Sin Čovječji.

On se približi Pradavnome

i dovedu ga k njemu, Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo

da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna,

nikada neće proći,

kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

Riječ je Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 97,1-2.5-6.9

Pripjev:

Gospodin kraljuje, Svevišnji — nad svom zemljom!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.
Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Ti si, Gospodine, Svevišnji — nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Drugo čitanje:

2Pt 1, 16-19

 

Taj Glas s neba čusmo.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina! Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu – dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ je Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 17, 1-9

 

Zasja mu lice kao sunce.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ je Gospodnja.

PODIJELI