Bog je pravedan i na njemu nema nepravednosti (Usp. Ps 92, 16). U skladu sa svojom pravednošću darovao nam je slobodnu volju, da prema vlastitom nahođenju činimo ono za što se odlučimo. „On je u početku stvorio čovjeka i predao ga vlastitoj odluci“ (Sir 15, 14), no radi našega dobra i mogućnosti da jednoga dana živimo vječnim životom, Bog nam je putem Biblije pokazao smjernice kojih se moramo pridržavati i primjenjivati ih.

Pavao se u petom poglavlju poslanice Galaćanima dotiče pojma slobode. Mi smo pozvani na slobodu (Usp. Gal 5, 13), i Bog to ne taji od nas. No da li nam potpuna sloboda može omogućiti sve što nam je potrebno i pružiti sve za čim čeznemo?

Zamisli da dobiješ poseban dar od osobe koja te voli i koju ti voliš. Tvoj odnos prema tom daru zacijelo je popraćen pažnjom, divnim osjećajima radosti, … No prema tom daru također se odnosiš odgovorno – paziš na njega, ne želiš ga izgubiti i strepiš od mogućeg gubitka. Dar slobodne volje također nam je darovan iz ljubavi te zahtjeva posebnu pažnju i odgovornost. Nju nam je darovao Bog koji nas mnogo voli, ali nas putem Pavla ujedno i opominje, da pripazimo kako sloboda ne bude izlika tijelu, nego da ljubavlju služimo jedni drugima. (Usp. Gal 5, 13) S naglaskom na ljubav.

Također, u toj poslanici sastavljen je popis tjelesnih djela zbog kojih ne ćemo postići Božje kraljevstvo ukoliko ih činimo. To su: Preljubništvo, nečistoća, besramnost, razuzdanost, idopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, ljubomora, srdžbe, spletke, razdori, zavist, ubojstva, pijanstva, razuzdane gozbe i tome slično. (Usp. Gal 5, 19-21)

Već na prvi pogled, riječi koje označavaju tjelesna djela odišu ogromnim nemirom i ispraznošću. Ta nas djela mogu nas dovesti do duboke tame i ponora, jer sa svojom ustrajnošću u njima sami sebi odmažemo. Čineći ih, dovodimo sebe i svoj život u opasnost, da određenog dana ne budemo dio Božjega kraljevstva.

Ali, u toj istoj poslanici nabrojani su i plodovi Duha protiv kojih nema zakona. To su: Ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjernost, krotkost, umjerenost, (…). (Usp. Gal 5, 22-23)

Plodovi Duha sjaje posebnom svjetlošću i čovjeku nude sve potrebno kako bi svoj život učinio korisnim i svrhovitim te se približio putu prema Božjem kraljevstvu. Nesumnjivo, Bog je taj koji zna što je najbolje za svakoga od nas ponaosob bez obzira koliko mi bili uvjereni u nešto drugo. Plodovi Duha imaju snagu pomoću koje mi smo drukčije osobe. Onaj tko odbacuje sve to teži tjelesnim djelima, a težnja tjelesnim djelima vodi u propast. Bog zna sve naše slabosti i razumije nas kada pokleknemo, no nikako nas ne ostavlja

same. On nam pruža svoje ruke i nježno nas podiže, da umijemo promijeniti sebe i krenuti novom stazom koja vodi u Božje kraljevstvo.

Lijepo je biti ispunjen ljubavlju, biti radostan u svakom trenutku, biti u prijateljstvu s mirom, biti strpljiv unatoč svemu, biti blag prema slabijemu, biti dobar, biti vjeran svom supružniku, prijatelju, Bogu, sebi, biti krotak i umjeren. Takvi plodovi donose nam sve najbolje te nas čine dobrim i uzornim čovjekom.

 

Lana Krištofić

PODIJELI