Store4 - Cloud poslovna CRM, ERP aplikacija

Pitajte nas

Kontakt

Prof.dr.sc. Dragutin Matak
Email: dmatak@public.carnet.hr

Branimir Bučanović, župnik Reformirane crkve: branimir.bucanovic@zg.t-com.hr

Ratimir Pilja, pastor baptističke crkve: rpilja@gmail.com

Moran Rajković, župnik Evangeličko crkvene općine: eco.zagreb@gmail.com