NISU MOJE PISME PRAZNE!

62

Nisu moje pisme prazne
Nečeg ipak u njima ima,
Nisu one baš za bacit
I ako je u njima rima.

Nisu moje pisme prazne
Svaka će vam nešto reć,
Nekom više, nekom manj
A nekome možda i već.

Nisu moje pisme prazne
U njima je radost i bol,
One su vam kao april
Sunce, kiša i suza zov.

Nisu moje pisme prazne
Lijeka nađu srcu tom,
Dok i suzu baš izmame
Dirnu u ranu i tešku bol.

Nisu moje pisme prazne
Jer i osmjeh znaju nać,
Nisam doktor psihijatar
A nisam vam niti vrač.

Nisu moje pisme prazne
Sveg u njima je po malo,
A najviše ljudi moji
Tog života što imamo.

Nisu moje pisme prazne
Nečeg ipak u njima ima,
Nisu one baš za bacit
I ako se ne sviđaju svima!

06.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI