Ako želite da ljudi o vama dobro misle, onda nemojte govoriti.

Blaise Pascal

PODIJELI