POSVEĆENO DJEČICI BOŽJOJ

77

 

Svako je dijete, novi svijet,
srce mu je stvoreno da upije ljubav bližnjih!
Nema lijepšeg cvijeta od očiju nasmijanih djetinjih!
U njima je oaza milosti Božje!
U njima je izvor dragosti!
U žalosti obraduju ručice pune anđeoske radosti!
Srce djetinje željno je Raja na Zemlji,
željno je ljubav da dijeli,
zato novorođenima molitvu darujmo,
da ih čuva dobri Bog,
krilima Duha Svetoga usmjeri
u misiju ljubavi!

Bitno je dugine boje darovati
nevinim srcima,
da prežive odrastanje u tamnim bojama!
Olakšani sjećanjem na ljubav,
uspjeti će prijeći sve poteškoće svjetovne!
Darujući ljubav,
darujemo hrabrost voljenima!

Leti curice, leti dječače
iz svog svijeta u ovaj svijet,
ne boj se tame,
svjetlo si!
Ljubav si,
koja kao blagoslov od Boga
potrebitima dolazi!

A vas moji nerođeni,
neka ljube sveti anđeli,
možda za nas sreća negdje
u odaji Raja postoji!
Možda vas od svjetlosti stvorio
za mene i mog voljenog
naš dobrostivi Bog!
Nekima je tako suđeno!
Ne plačite anđeli,
ja volim vjeru
da moj roman
Dnevnik anđela ljubavi,
oživljuje u nekoj dalekoj,
a tako prisnoj zvijezdi,
onoj Betlehemskoj,
koja ostvaruje želje vjernima!
Makar poslije ovoga
zemaljskoga postojanja!

Sa VELIKOM ljubavlju prema dječici,
Ana Emanuela Šimunić , 13.03.2017.

PODIJELI