” U svijetu ćete imati patnju.Ali,ohrabrite se : ja sam pobijedio svijet.

( Ivan 16,33 )

PODIJELI