Povodom priprave i skorog obilježavanja Dana za život, koji se u Engleskoj i Walesu obilježava 18. lipnja, papa Franjo je narodu Engleske, Walesa i Škotske, jučer poslao sljedeću poruku:

“Papa Franjo zaziva zaštitu Gospe i njoj – Majci živih – povjerava uzrok života. On moli Njezin zagovor, kako bi oni koji vjeruju u njezina Sina, mogli i dalje svjedočiti o životu i – zajedno sa svim ljudima dobre volje – pridonositi kulturi istine i ljubavi”.

Poruka je po novom apostolskom nunciju u Velikoj Britaniji, nadbiskupu Edwardu Adamsu, priopćena biskupu Dana za život, Johnu Sherringtonu. Nadbiskup Adams je rekao kako “Sveti Otac, na hvalu i slavu Stvoritelja i Gospodara Života, jamči za svoje molitve te – organizatorima i sudionicima Dana za život – udjeljuje svoj Apostolski blagoslov.”

Sljedećeg listopada će se navršiti 50 godina otkad je 1967. godine, u Engleskoj, Škotskoj i Walesu, donesen Zakon o pobačaju. Ovogodišnji Dan za život pruža nam prigodu da molimo i sjećamo se svih – prije rođenja prekinutih i izgubljenih života – te pružamo praktičnu i emocionalnu potporu osobama zabrinutima zbog neočekivane trudnoće.

Za one koji su počinili pobačaj, ova obljetnica podsjeća da i nakon 50 godina: “nema grijeha kojega Božja milost ne može dosegnuti i izbrisati, kad naiđe na raskajano srce koje traži pomirenje s Ocem”. Podsjetimo da je Dan za život dan u crkvenoj godini, posvećen podizanju svijesti o značenju i vrijednosti ljudskog života, u svakoj njegovoj fazi i stanju. Katolička Crkva uči da život treba njegovati od njegova začeća pa do prirodne smrti.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI