NEBESKE TABLETE!

84

Tražio sam lijek za srce
Znajuć vitri od kud pušu,
Tek kad uđoh ja u Crkvu
Nađoh lijeka i za Dušu.

Molila se tad Krunica
Ta Molitva Gospe naše,
Za sve boli u čoviku
Virujte mi ona paše.

Dok Svećenik sa kutijom
Dileć lijek mirno diše,
“Molite se!” na kutiji
Virujte mi samo piše.

Dileć Tilo Krista Boga
Tu Hostiju, isprid stade,
Sa Hostijom čistom bilom
Tu kutiju meni dade.

“Uputstva su, veli meni,
Napisana na kutiji,
I ko ih se točno drži
Vično viruj će da živi!”

Tražio sam lijek za srce
Znajuć vitri odkud pušu,
Tek kad uđoh ja u Crkvu
Nađoh lijeka i za Dušu!

14.11.2017. Brat Bojan.

PODIJELI