“Uzmite i čitajte i živjet ćete, jer «živa je i djelotvorna riječ Božja»

(usp. Hebrejima 4,12)

PODIJELI