“Ja sam istinski trs, a Otac moj – vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on sijeće, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese.”

(Iv 15, 1-2)

PODIJELI