ŽIVOTNI KRUGOVI!

85

Naš je život kao krug
Od rođenja ore kao plug,
I dok brazde svoje reže
Krug nas lagano baš taj steže.

I dok dani ti odmiču
Ka smrti se toj primiču,
I kad krug se taj poveže
Život nam se tu prireže.

Tilo se u prah pritvori
Duša ide k Nebu gori,
Svome Stvorcu Bogu živu
Ovaj puta na istinu.

Krug za krugom se taj vrti
U beskonačnom Božijem ritmu,
Dok taj ritam nema kraja
Sve do pakla ili Raja!

20.02.2018. Brat Bojan.

PODIJELI