Punica u posjeti 

Prošli utorak zateknem punicu pred vratima, pita me može li ostati par dana.
Rekao sam da može.
– I?
– Eno je još uvijek pred vratima…

PODIJELI