Uvijek sam ljubio istinu

81

alberteinstein“Uvijek sam ljubio istinu. Kad je došlo do revolucije u Njemačkoj, očekivao sam da će je sveučilišta braniti. Znam da sveučilišta uvijek hvale kako svagdje zastupaju stvar istine. Ali su onoga časa sveučilišta zašutjela. Tada sam promatrao velike izdavače novina koji uvijek ističu svoju ljubav prema slobodi. Ali su oni, kao i sveučilišta, zašutjeli u nekoliko tjedana… Samo je Crkva stala na put Hitleru i njegovim pomagačima, koji su htjeli ugušiti istinu. Nikad prije nisam imao specijalni interes za Crkvu. Ali sada osjećam veliko poštovanje i divljenje, jer je jedino Crkva imala snage i ustrajnosti da stane na obranu intelektualne istine i moralne slobode. Stoga sam prisiljen priznati da ono što sam jednom prezirao, sada neograničeno cijenim.”

Albert Einstein

PODIJELI