RUŽA ZA MARIJU!

71
Evo sam Ti doša
I donija Ružu
Majko boga Krista,
Da iskažem Ljubav
I dodirnem Tvoju.
Evo sam Ti doša
Međugorska Gospe
Sa Ružom u ruci,
U njoj su Ti boli
U svojoj mi muci.

Evo sam Ti doša
U večernje sate
Donio sam Ružu,
Zbog Ljubavi svoje
I Mak draga za Te.

Evo sam Ti doša
I klečim pred Tobom
Sa Ružom u ruci,
Oprost da zatražim
I kraj mojoj muci.

Evo sam Ti doša
Za sebe i ženu
Ubrao sam ružu,
Za Ljubav ja Tvoju
I za Ljubav njenu.

Evo sam Ti doša
Zbog Obitelji svoje
Nek nam ova Ruža,
Sad obriše suze
Moje Majko i Tvoje.

Evo sam Ti doša
U Međugorje Tvoje
Sa Ružom u ruci,
Draga mila Majko
Tvoje bile boje!

02.09.2017. Brat Bojan.

PODIJELI