Prvo čitanje (Jr 17, 5-8):

 Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzda u Gospodina.

 Čitanje Knjige proroka Jeremije

 Ovo govori Gospodin:

»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka,

i slabo tijelo smatra svojom mišicom,

i srce svoje od Gospodina odvraća.

Jer on je kao drač u pustinji:

ne osjeća kad je sreća na domaku,

tavori dane u usahloj pustinji,

u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzda

u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu

što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega,

na njemu uvijek zelenilo ostaje.

U sušnoj godini brigu ne brine,

ne prestaje donositi plod.«

 Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam (Ps 1,1-4.6):

Pripjev:

Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u zakonu Gospodnjemu,
o zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

 

Drugo čitanje (1Kor 15,12.16-20):

 Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.

 Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 Braćo:

Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.

A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi. Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

 Riječ Gospodnja

 

Evanđelje po Luki (Lk 6,17.20-26):

 Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

 U ono vrijeme:

Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:

»Blago vama, siromasi: vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi!

Blago vama koji sada plačete: vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«

»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili!

Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

 Riječ Gospodnja

Uistinu, blago čovjeku koji se uzda u Gospodina! Bog Otac je jedini koji nas ljubi,Sin nas spašava, a Duh Sveti nas obnavlja. Krasan je sklad Trojstva učinio Bog, po kojem smo dobili dar milosrđa i otkupljenja. Dao nam je slobodnu volju da odlučimo kako želimo, ali izabrati vjeru u Boga možemo svakodnevno kao i pokajati se. Neprestano je pred nama Njegova beskrajna ljubav i otvoreno srce, a mi samo trebamo spoznati da niti ne postoji drugi put, osim slijediti Krista. Na nijednom drugom putu ne možemo imati mir u srcu i duhovno rasti. Sve boli i patnje koje nam se nađu na putu su poziv na izgrađivanje, poniznost i zahvalnost. Sve stvoreno je toliko savršeno ostvareno i sve ima svoj smisao. Pa čak i svaki čovjek nesavršen zbog grijeha je savršen sam po sebi, jer je stvoren na Božju sliku. Cijeli svijet je prožet savršenim redom i skladom, a mi svi smo pozvani biti dionici toga savršenstva i sklada u vječnosti. Tijelo je propadljivo i ono ostaje u ovom prolaznom svijetu, ali na nama je duhovno se izgrađivati i usavršavati za vječnost. Možda je ponekad jako teško boriti se između tjelesnog i duhovnog, jer ono što i doživljavamo jest većinom tjelesno i teško se usredotočavamo na duhovno, kada oku nije vidljivo i drugim čulima dostupno. Međutim, potrebno i jest nadvladati tijelo, da bi duh pobijedio. Da prednost damo tijelu, bili bismo duhovno jadni. Zato svakodnevno imamo priliku na ponovno usavršavanje i nadopunjavanje. Svaki dan možemo dati bolje od sebe i postupati mudrije, ali to sve ovisi o našoj odluci u upornosti i strpljivosti. Tu hrabrost i jakost samo možemo imati ako slijedimo Krista i potpuno Mu se predamo da nas vodi, a onda nema nikakvih strahova ni sumnji na životnome putu.

Marija Vračević

PODIJELI