Neka Duh Sveti podari mir čitavome svijetu te izliječi rane rata i terorizma – napisao je papa Franjo u svojoj današnjoj tweet-poruci, potaknut nedavnim terorističkim napadima u Barceloni, Burkini Faso i Finskoj.

U ovogodišnjoj je poruci u prigodi 50. svjetskog dana mira Sveti Otac napisao da nasilje nije lijek za naš rastrgani svijet. Uzvraćati nasiljem na nasilje dovodi, u najboljem slučaju, do prisilnih migracija i golemih patnji, jer se ogromne količine resursa preusmjeravaju u vojne svrhe i uskraćuju mladima, obiteljima u teškoćama, starijima, bolesnima i velikoj većini stanovnika našega svijeta za zadovoljavanje njihovih svakodnevnih potreba. U najgorem slučaju, to može dovesti do fizičke i duhovne smrti mnogih, ako ne i svih ljudi – napomenuo je Papa.

U tom se dokumentu papa Franjo zadržao na razmišljanju o nenasilju kao stilu mirovne politike. Neka nenasilje, od lokalne razine i svakodnevnih situacija pa sve do svjetskog poretka, postane karakteristični stil naših odluka, naših odnosa, naših aktivnosti, pa i samog političkog života u svim njegovim oblicima – istaknuo je Sveti Otac.

Da bismo i danas bili istinski Isusovi učenici – nastavio je Papa – trebamo prigrliti njegovo učenje o nenasilju. Naveo je potom riječi svoga predšasnika pape emeritusa Benedikta XVI. koji primjećuje da je to učenje realno jer uzima u obzir da u svijetu postoji previše nasilja, previše nepravde, te da se stoga to stanje ne može prevladati drukčije nego tako da mu se suprotstavimo s više ljubavi i dobrote. To „više“ dolazi od Boga – napomenuo je papa Franjo.

U poruci je podsjetio kako Benedikt XVI. snažno naglašava da nenasilje za kršćane nije puko taktičko ponašanje, nego čovjekov način postojanja, stav onoga koji je tako uvjeren u Božju ljubav i njegovu moć, da se ne boji hvatati u koštac sa zlom oboružan jedino ljubavlju i istinom. Ljubav prema neprijatelju srž je „kršćanske revolucije“. Zapovijed ljubavi prema neprijateljima s pravom se smatra „magna chartom kršćanskog nenasilja“. Ono se ne sastoji u tome da se „predamo pred zlom […] nego u tome da na zlo odgovorimo dobrom (usp. Rim 12, 17-21), raskidajući na taj način okove nepravde“.

Papa Franjo je također u poruci povodom Svjetskog dana mira istaknuo da ako nasilje ima svoj izvor u ljudskom srcu, tada je bitno da se nenasilje prakticira prije svega unutar obitelji. Obitelj je nezamjenjiva kalionica – nastavio je Papa – gdje supružnici, roditelji i djeca, braća i sestre, uče komunicirati i nesebično se brinuti jedni za druge i gdje se trvenjâ, pa čak i sukobi ne rješavaju silom, već dijalogom, poštivanjem, traženjem dobra drugoga, milosrđem i opraštanjem. Iz obitelji se radost ljubavi širi u svijetu i zrači na cijelo društvo – napisao je Sveti Otac.

Izvor: Vatikanski radio

PODIJELI