MOLITVA ZA DJECU

151

 

Bože, svako dijete koje nam daruješ čudesan je dar. Povjeravaš nam taj život. Kao muž i žena, smijemo sudjelovati u tvom stvaranju, buditi novi život. Sada razumijemo riječi Svetog pisma: »Bog stvori čovjeka na svoju sliku.« Naša ljubav biva vidljiva u svakom našem djetetu. Daj nam snage da ne osjećamo svoju djecu kao teret, nego kao poklon i da vidimo radost koju nam ona daruju. Amen. Oče naš…

Izvor: http://fratar.net/

PODIJELI