MOLITVA ZA PRODOR DUHA SVETOGA

307

 

O, Bože, stvorio si nas po dahu svoga Duha;

otkupio si nas po dahu svoga Duha;

posvećuješ nas u svojoj Crkvi po dahu svoga Duha!

Na krstu si od nas učinio novo stvorenje dahom svoga Duha, u potvrdi si usadio

u naša srca dah svoga Duha!

Daj nam da budemo ljudi istog daha, da naše tijelo i naša krv,

da naš život, naše djelovanje i naša trpljenja

budu neprestano nadahnjivani dahom Tvoga Duha,

ne zbog nas, nego zbog spasenja svijeta!

Nismo pozvani kako bismo prestrašeni ostali u Tebi;

nismo pozvani da se sakrijemo u Tebe;

Pozvani smo da budemo u Tvojoj ljubavi, kako bi nas odozgor pokrenuo,

kako bi nas razasuo snagom vihora, kako bi nas bacio na sve četiri strane svijeta.

O, Bože, znamo i priznajemo: nismo bolji od Židova u davnini

koji su se opirali dahu Tvoga Duha.

I mi se suprotstavljamo tom Duhu; ostajemo kruti, zatvoreni za Tvog Duha.

Gospodine, trebaš doći sa svojom silinom.

Gospodine, trebaš doći sa svom silom svojom.

Gospodine, trebaš doći sa svojom svemoći.

Gospodine, neka se i na nama dogodi Pedesetnica!

Zato Ti zahvaljujemo, Gospodine,

čim počinjemo osjećati Tvoga Duha koji tutnji i djeluje,

koji nas prisiljava i gura naprijed,

koji nas svom žestinom želi odnijeti.

Gospodine, pa i kad nas tjeskoba sažiže,

pa i kad nas kukavičluk izjeda,

ipak Te molimo:

ne slušaj naš tjeskobni glas,

ne slušaj našu bojažljivost,

zahvati nas potpuno,

zahvati nam meso i krv,

zahvati nam tijelo i dušu, zahvati nam srce i duh. Amen.

Izvor: http://www.dobripastir.com/

PODIJELI