FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

Bezgrešne ruke majčine, povjeravam se zagrljaju vašem…
Povjeravam se Bogorodici voljenoj, brižnoj, milosrdnoj.
Ljupkosti rajska blagoslovi
čvorove moga života_______
Molim Tvorca, Svevišnjega da mi te danas pošalje.
Neka me dotakne tvojih ruku sjaj,
neka me obasja Rajska Djeva
puna ljubavi i službe za Gospodina sina svoga.
Isus ti je podario moć, vjerujem Gospe k meni ćeš doć,
moje patnje iscijeliti će ljubav tvoja,
jer ti svojim svetim stopama
uklanjaš zamke zmaja pogana.
Majko Kristova, majko moja, izbavi me molim te
svojim zagovorom od nemoći,
od razočaranja, od svega zloga.
Budi mi duhovna snaga!
Sa Duhom Svetim dođi u moje boli duboke,
u rane moje neizustive, okrijepite me,
u život po volji Očevoj uputite,
neka se Presveta krv Kristova
raduje životu mome!
Jer presvetu krv Njegovu iznad svega ljubim,
suosjećam sa mukom Njegovom,
i sa tvojim bolom Presvetoga srca
blažena majko Marijo.
Kajem se za sve grijehe svijesne i nesvijesne,
( KAJANJE… )
Pod krilo zaštite svoje primi me,
čvorova životnih oslobodi me,
zasjajivši moj život svojim svjetlom vječne ljubavi!.
Molitvene ruke tvoje neka stisnu srce moje,
neka od ljubavi tvoje proplačem i postanem iscijeljena
po zagovoru tvome. Amen!
Sa ljubavlju tvoja Ana Emanuela Šimunić
28.03.2017.

Molitvu od poklanjam braći i sestrama u potrebi….
Blagoslovila vas majka Božja, blažena Djevica Marija
razvezala vam bolne čvorove i život ukrasila srećom!

Ljubljena braćo i sestre molimo jedni za druge:

*ZDRAVO MARIJO…
*OČE NAŠ…
*SLAVA OCU…
*ZAZIV DUHU SVETOME…
O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
Poteci višnjom milosti
U grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
Blagodat Boga svevišnjeg,
Studenac živi, ljubav, plam
I pomazanje duhovno.

Darova sedam razdaješ,
Ti prste desne Očeve,
Od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom.

Zapali svjetlo u srcu,
Zadahni dušu ljubavlju,
U nemoćima tjelesnim
Potkrepljuj nas bez prestanka.

Dušmana od nas otjeraj
I postojani mir nam daj,
Ispred nas idi, vodi nas,
Da svakog zla se klonimo.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u Te, Duha Njihova,
Da vjerujemo sveudilj.

Sva slava Ocu vječnomu
I uskrslomu Sinu Mu,
Sa Tješiteljem Presvetim
Nek bude sad i uvijeke.
Amen!

Pošalji Duha svojega i postat će. Aleluja!
I obnovit ćeš lice zemlje. Aleluja!

Pomolimo se:
Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

*BIBLIJSKE GOSPINE LITANIJE
Gospodine, smiluj se,
Kriste, smiluj se,
Gospodine, smiluj se,
Kriste, čuj nas, 5
Kriste, usliši nas.
Oče nebeski Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas
Nova Evo,
Majko živih,
Rode Abrahamov,
Baštinice obećanja,
Izdanče Jišajev,
Kćeri Sionska,
Zemljo djevičanska,
Ljestve Jakovljeve,
Grme gorući,
Svetohranište Svevišnjega,
Škrinjo zavjetna,
Prijestolje mudrosti,
Grade Božji,
Vrata istočna,
Izvore vode žive,
Zoro spasenja,
Veselje izraelsko,
Slavo jeruzalemska,
Diko puka našega,
Djevice nazaretska,
Djevice milosti puna,
Djevice Duhom Svetim osjenjena,
Djevice i Majko,
Službenice Gospodnja,
Službenice riječi,
Službenice ponizna i siromašna,
Zaručnice Josipova,
Blagoslovljena među ženama,

Majko Isusa – Emanuela,
Majko Sina Davidova,
Majko Gospodinova,
Majko učenika Isusovih,
Majko hitra u pohodu Elizabeti,
Majko koja se raduješ u Betlehemu,
Majko koja prikazuješ Sina u hramu,
Majko izbjegla u Egipat,
Majko strepnje u Jeruzalemu,
Majko providnosti u Kani,
Majko jaka na Kalvariji,
Majko molitve u dvorani posljednje večere,

Ženo novoga Saveza,
Ženo Suncem odjevena,
Ženo zvijezdama okrunjena,
Kraljice s desne Kraljeve,

Blažena jer si povjerovala, mi te hvalimo!
Blažena jer si riječ očuvala, mi te blagoslivljamo!
Blažena jer si volju Očevu vršila, mi te slavimo!

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, – smiluj nam se!

Oče naš. . .
– Moli za nas, sveta Bogorodice.
– Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
Pomolimo se
Oče,ti iz naraštaja u naraštaj objavljuješ svoju ljubav prema čovjeku. Zahvaljujem ti što si nam, u punini vremena, po Blaženoj Djevici mariji, darovao svoga Sina i našega Spasitelja; udijeli nam Duha istine da u povijesnim zbivanjima otkrijemo znakove nade i mira, da postignemo u životnim događanjima klice slobode i milosti. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

PODIJELI