Prvo čitanje:

Mudr 18, 14-16; 19, 6-9

 

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Dok je mirna tišina svime vladala,

i noć brzim tijekom stigla do sredine puta svog,

jurnula je tvoja svemoguća riječ s nebesa,

s kraljevskih prijestolja,

kao žestok ratnik u sredinu zemlje, propasti predane.

Kao oštar mač nosila je tvoju neopozivu zapovijed.

Zaustavi se i sve ispuni smrću:

doticala se neba, stajala na zemlji.

Da se sačuvaju djeca tvoja neozlijeđena,

sve stvoreno preinači opet narav svoju

služeći tvojim zapovijedima.

Oblak se pojavi i sjenom zakri tabor,

a kopno izroni gdje prije bijaše voda;

put slobodan nasta od Crvenoga mora,

i polje travnato od strašnih valova.

Preko njega prijeđe narod sav,

štićen tvojom desnicom,

zadivljen silnim čudesima.

Bijahu kao konji kada pasu,

i kao jaganjci skakahu,

slaveći tebe, Gospode,

izbavitelja svoga.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 105, 2-3.36-37.42-43

Pripjev:

Sjetite se čudesa koja učini Gospodin!

 

Pjevajte Gospodinu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!
Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!

Pobi sve prvorođene u njihovoj zemlji,
sve prvine snage njihove.
Izvede ih sa srebrom i zlatom;
u plemenima njinim bolesnih ne bješe.

Tad se sjeti svete riječi svoje
što je zada sluzi svome Abrahamu.
Puk svoj s klicanjem izvede
i s veseljem izabrane svoje.

Evanđelje:

Lk 18, 1-8

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati:

»U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: ‘Obrani me od mog tužitelja!’ No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: ‘Iako se Boga ne bojim nit za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me!’«

Nato reče Gospodin: »Čujte što govori nepravedni sudac! Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane koji dan i noć vape k njemu sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin Čovječji dođe, hoće li naći vjere na zemlji?«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI