“Krist živi u Crkvi na dva načina: u svetoj hostiji pod prilikama kruha, a u Sv. pismu pod koprenom ljudske riječi”. 

Johannes Kepler, 1571 – 1630, matematičar, astronom, astrolog

PODIJELI