Tokom cijelog tvog žvota,
u tebi se bore dva vuka,
dobar i zao.
A koji pobjeđuje?
Onaj kojeg više hraniš.

Apački poglavica

PODIJELI