Aei koloios para koloiōi hizanei.

“Vranu uvijek možeš naći pored vrane”, tj. “svaka ptica svome jatu leti.”

Grčka poslovica

PODIJELI