Vulpes pilum mutat, non mores 

 Vuk dlaku mijenja, ćud nikada

Latinska izreka

PODIJELI