“Onaj koji umire kao mučenik, dokazuje da nije bio podlac, ali ni u kojem slučaju da nije bio budala.”

Charles Caleb Colton

PODIJELI