FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com

 

Šumi, šumi, Herceg-Bosna.

Teče, teče, modra rijeka.

Sunce peče, kamen vrije,

vjetar huči, munja para.

U pustoši Herceg-groblja

mladi Fratar progovara:

”Da li će se ikad rodiť

jedan pjesnik što će sročiť

bol i patnje, teški život

majke Hercegovke? ”

I prođoše mnoga ljeta.

I padoše mnoge vojske.

Aľ ne dođe nikad pjesnik.

Tko bi mog’o patnju sročiť,

koja tiho svemir snuje;

tiho kao modra rijeka,

snažno poput munje?

Ali jednog bijelog dana

dođe Majka svijetla, bijela,

bijeloj djeci kod ovaca

u dolini Međugorja.

Zatitra nam snulo srce

od miline bijelih nāda,

podiže nas sveti vihor

u visine raskoš-vjere.

Pade zvijezda petokraka,

srp i čekić, mnogo zāla,

pade boja satan-smjeha

u dubine paklene.

Mnoge duše širom svijeta

nanovo se rodiše.

Sada znamo Majko naša

da će Hrvat vječno biti

tu u krilu Herceg-Bosne,

na obali modre rijeke.

Zdravo Majko, nado naša,

Ti nam našu patnju sročiš,

koja tiho svemir snuje;

tiho kao modra rijeka,

snažno poput munje.

Krešimir Čepo

(rođen 1950., Tihaljlna, Hercegovina)

PODIJELI