Na svakome važnom mistu
Traže podpis, naše ime,
Da dokažemo ko smo, što smo
Na taj način baš sa time.

Imena su jako važna
I ako tako mislio nisam,
Jer što znače ta slova tanka
I ko da u školu išo ja nisam.

Razmišljo sam ja eto tako
I do zaključka ovog došo,
Da imena nisam imo
U školi vam nebi prošo.

I još nešto vrlo važno
Na pamet mi ovo pade,
Kad u Nebo jednom dođem
I prid Boga našim stanem.

Pitat će me On za ime
Koje nosih ja na Zemlji,
Ko bezimeni zastidio se
Isprid Boga ja baš nebi.

Jer i bog naš Ime ima
Jahve mu je ime ljudi,
Zato i ti Sestro, Brate
Sa imenom sritan budi.

Imena su ipak važna
Baš u srcu i našoj Duši,
Jer svako će sa imenom
Da se digne ili sruši.

Jer na svakom ipak mistu
Tome važnom traže ime,
Da dokažemo ko smo, što smo
Na taj način baš sa time!

24.06.2018. Brat Bojan.

PODIJELI