Fra Daniel Patafta

424

daniel-patafta-webDaniel Patafta, rođen je 11. svibnja 1980. godine u Rijeci. Osnovnu i srednju školu, Salezijansku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti, završio je u rodnom gradu. Nakon toga 1998. upisuje studij jednopredmetne povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao 13. siječnja 2003. godine. Iste, 2003. godine upisuje poslijediplomski studij iz Hrvatske povijesti na spomenutom visokom učilištu. Poslijediplomski znanstveni studij iz Hrvatske povijesti, nakon položenih ispita i svih drugih obveza vezanih uz studij, završio je 10. prosinca 2007. godine obranom magistarskog rada pod naslovom: „Gospodarski interesi Italije u Hrvatskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata od travnja 1941. do rujna 1943. godine.“ Time je stekao akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijest, grana nacionalna povijest. Uže se specijalizirao za modernu i suvremenu Hrvatsku povijest, odnosno 19. i 20. stoljeće. Od listopada 2003. počeo je raditi kao kustos – pripravnik u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci, a od 2004., nakon položenog stručnog muzejskog ispita, stupio je u stalni radni odnos kao kustos za povijesne zbirke Muzeja. Godine 2006. napušta dotadašnje radno mjesto i ulazi u postulaturu Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda, sa sjedištem u Zagrebu. Nakon završenog novicijata, 2008. godine započinje filozofsko – teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Godine 2012. zaposlen je kao asistent na Katedri crkvene povijesti katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Postdiplomski iz Crkvene povijesti upisuje 2013. godine na istom fakultetu, a te je godine zaređen i za svećenika.

 

{aicontactsafeform pf=18|use_css=1|aics_name=default name|field2_name=value field2}

 

 

 

Luther – Put prema reformaciji

Crkveni raskol iz 1054. godine

PODIJELI