TAMO DI SE STVARAJU RIME

147

Tamo di se oblaci šetaju
Pjesničke tu Duše žive,
Posute pjesmom i rimom
Prolića su tu bez zime.

Tamo di zvjezde stanuju
Pjesnici se tiho šetaju,
U očima im sjaj je rime
Tu je proliće brez zime.

Tamo di se Duga proteže
Pisma se sa pismom veže,
Dok su one pripune rime
Proliće je tu brez zime.

Tamo di se pahulja rađa
Pjesma plovi ko lađa,
Koja je tu pripuna rime
Tu je proliće brez zime.

Tamo di se Nebo plavi
Rađa se pjesnik mali,
Dok su pjesme pune rime
Proliće je tu brez zime!

18.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI