Na zemlji smo da bi poklanjali ljubav i postigli svetost iskrenim molitvama i plemenitim djelima. A svetost se postiže vapajem Duhu Svetome da nas učini instrumentom nebeskim, koji slavi Raj na zemlji. Svetim se postiže odričući se svojih slabosti i grijeha tako da se molimo za snagu od Boga. Svetih je vrlina onaj koji čezne za spasenjem i mrzi sve svoje grijehe, istina je da je teško običnom čovjeku biti u potpunosti čist, jer surov svijet nam nameće teške misli, boli nas pribijaju na križ i rane cvile u kukanju…tad čovjek biva kušan i upada u grešnost, ali zato postoji sakrament svete ispovijedi gdje nas Isus odriješava svih grijeha i čisti nas svojom predragocjenom krvi i vodom iz milosnih zračica njegovog Presvetoga srca. Divno je čeznuti za molitvom, koja nije namjenjena za sebe, već za cijeli svijet. Ulazeći u Crkvu, suosjećajmo sa onim bakicama i djedićima u klupama i sa uplakanim slomljenim srcima mnogih vjernika, sjetimo se u molitvi svih bližnjih, svih duša u Čistilištu. Posebnu važnost poklonimo svećeniku koji je divan svjedok Kristove ljubavi, blagoslovimo njegovo srce i dušu koje nam donosi misno slavlje. Molimo za duhovna zvanja, jer svećenici i časne čine divnu nebesku cestu spasenja. Bog će nas gledati po danima u kojima smo činili sveta djela unatoč našoj ljudskoj slabosti. A svatko, baš svatko ima divan dar od Boga da se obrati, da shvati istinu. Shvatimo da je na misi prisutno cijelo Nebo i da je Bog uvijek uz nas kao disanje. I Gospa moli za nas i anđeli i arhanđeli i svi sveti… svi su željini da se vratimo Isusu. Molimo za potrebite, naša ljubav im treba, svaki dan u kojem se darujemo i ljubimo spašavamo po jednu dušu… Evo negdje danas netko postaje nov… spoznaje Krista zbog moje i tvoje ljubavi i molitve, vjeruj mi brate… vjeruj mi sestrice. Ljubav mijenja čovjeka i biti će divno u Raju ugledati lica koja su se zbog naše misije ljubavi Bogu vratila. Ljubim dušom duše sve, posebno one koje je Bog izabrao da se obrate po svjedočanstvu moje vjere. Ljubim dušom sve dušice Božje koje hodočaste sa mojom nutrinom do Gospodina. Podario vam Gospodin posebne milosti svetih iznenađenja, svetu spoznaju da je najbitnije doći kući nebeskoj čiste duše, koja je više od ičega željela radost Božju.

Voli vas sestrica Ana Emanuela!  Bilaj 9.08.2018.

PODIJELI