FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com/

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam, riječ je Jahvina, naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.”

(Jeremij 29,11)

PODIJELI