Zdravo Krvi Presveta,
za sve ljude prolita.
Zdravo Svetih Rana, pet,
pozdravlja vas, cijeli svijet!
 
 
Svaka kaplja, Krvi Svete,
na grješnu je zemlju pala.
Svaka Rana Isusova,
otvara nam vrata Raja!
 
 
Zdravo Krvi Presveta,
iz Isusovih Rana, pet.
Savez Novog Zavjeta,
što spasi cijeli, grješni svijet!
 
 
Svaku Ranu Isusovu,
oplakuje Djeva Mati.
A za suze, Majke mile,
ja sam spremna, život dati!
 
 
Zdravo Krvi Presveta,
što u sebi imaš moć.
Da svakom koji štuje Te,
budeš uvijek u pomoć!
 
 
Isuse moj, dragi mili,
grješnicima, ti se smili.
Daj da Tvojih Rana, pet,
spasi ovaj grješni svijet!
 
(Anđela Herendić, – “Isusova mrvica”)
PODIJELI