Za sve ljude ovog svita
Na Križ se je razapet dao,
Da će na njem On umrjeti
Za sve ljude On je znao.

Nije važno ko si, što si
I odakle ti si Sestro, Brate,
Naš Spasitelj Isus Krist
Došao je viruj i zate.

Boja kože nije važna
Niti stalež u svom društvu,
Svakom svoju ruku pruža
Sa Ljubavlju i u guštu.

I ko danas može reći
Da Krist njemu samo spada,
Taj baš stadu Isusovu
Virujte mi ne pripada.

Za sve ljude On je došo
I za spas svi baš Duša,
Oj čoviče ne fali se
Isus stim se baš ne kuša.

Kušala ga je sotona
U pustinji ljudi moji,
Al uspio nije u tome
I zbog tog se on ga boji.

Ne budite poput zloga
Ne kušajte svoga Boga,
Nego mu se svi klanjajte
I sa srcem Slavu dajte.

Nagrada vas Božija čeka
Vječni život a i Ljubav,
Ne klonite na svom putu
I ako je težak, čupav.

Za sve ljude ovog svita
Na Križ se je razapeti dao,
Da će na njem On umrjeti
Za nas ljude On je znao!

25.04.2018. Brat Bojan.

PODIJELI