Danas je ravno godinu dana
Otkako te nema Mama,
Od kako se ugasilo je Sunce
I otkako mi u srcu je rana.

Danas me opet stišće tuga
Jer nemam više prijatelja i druga,
Nema te više tu s nama
O draga moja dobra Mama.

Al u srcu još ti si mome
I tješim se Majko sad u tome,
I dok ti gledam slike Mama
Virujem da gori nisi sama.

Posjećujem vičnu kućicu tvoju
I pustim tako suzicu svoju,
Paleći ti sviću moleći se Mama
Za sve ti mogu samo reći:”Hvala!”

Danas je ravna godina dana
Otkako te nema draga Mama,
Otkako mi se ugasilo Sunce
A otvorila u srcu mome rana!

08.12.2020. Brat Bojan.

PODIJELI