Vučedolska jarebica zamalo završila u rukama nacista?

99

 question mark

question mark

Neobična posuda u obliku jarebice postala je ikona hrvatske arheologije. Posuda visoka 20 centimetara i zapremnine 0,5 litara pronađena je 1938. godine te pripada Vučedolskoj kulturi. Imala je kultnu namjenu i ističe se vrhunskom izradom. Ukrašena je tipičnom vučedolskom ornamentikom izvedenom rovašenjem, a na vratu se triput ponavlja motiv dvostruke sjekire. Iskapanja je vršio njemački arheolog R. R. Schmidt, zbog kojega je Hrvatska zamalo ostala bez jarebice. Namjeravao ju je odnijeti u Njemačku ili prodati beogradskom muzeju. Smatrao je da su Vučedolci potomci nordijskih naroda, a nacistička Njemačka je u tome vidjela dokaz o superiornosti germanske rase i utjecaju na grčku kulturu. Stoga je Heinrich Himmler htio sav arheološki materijal s Vučedola prebaciti u Njemačku i preko svoje organizacije Ahnenerbe sufinancirao iskapanja.

Schmidt je desetak godina prije toga optužen za pronevjeru novca i krivotvorenje rezultata istraživanja. Stoga je izgubio licencu za predavanje na sveučilištu. U Hrvatskoj se za to nije znalo. U Njemačkoj je upoznao groficu Sofiju Eltz iz Vukovara, koja ga je pozvala u svoj dvorac i obećala financijsku pomoć. Kustos muzeja u Zagrebu Viktor Hofiller odmah je poslao nekoliko arheologa na lokalitete da nadziru iskapanja jer su se odvijala vrlo nestručno te da vrijedni artefakti ne bi netragom nestali. Nažalost, već je bilo kasno za neka nalazišta. Srećom, po tadašnjem zakonu ništa nije pripalo Schmidtu, a veliku zaslugu za to treba pripisati i Viktoru Hofilleru.

Godine 1944. Schmidt je napunio preko sto sanduka iskopanim predmetima u Sarvašu, jednom od vučedolskih nalazišta, i vlakom ih poslao u Njemačku, a zatim u Prag gdje su zaplijenjeni i pohranjeni negdje u Čehoslovačkoj. Sljedeće godine vraćeni su u Jugoslaviju.

Piše: Marsela Alić

Izvor: Povijest.hr

PODIJELI