VJERA U LJUBAV OD BOGA

379
Bog je ljubav koja spaja one koji se vole autentično, bivajuć uistinu spremni žrtvovati se jedno za drugo. Tko nađe izgubljeni dio sebe u voljenom biću, postati će neizustivo radostan zbog svoje uslišene vjere u vječnu ljubav. Treba se osloniti na Božanski plan, osluškivati svoje molitveno srce, čekati danima, tjednima, mjesecima, ako treba i godinama… Treba se zahvaljivati Raju za ljubav koja je negdje naša ispod svetoga Neba, moliti za sretne susrete. Svima dođe milosan čas ako je to gorljiva želja. Ako je mlaka i puna sumnji, ništa od ostvarenja. Nesretnima i bolesnima je teško povjerovati da imaju pravo na to da budu voljeni, a baš nas takve treba voljeti da bi ozdravili. Bog nas zato poziva da molimo za onog tko nesavršenstvo čistog srca ljubi iz vida nutrinu punu ljubavi ne gubi. Vjeruje mi se u tebe, koliko god izgledao nedokučiv, u meni je ljubav vječna za tebe. Oblikovao te Bog za mene negdje gdje sud ne postoji, samo razumjevanje. Nisam očajna više, ako nitko anđeo će mi suze brisati… i da u obličju čovjek ipak nisi moj anđeo si! Anđeli pronalaze one koji Boga ljube, odnose na prijestolje ljubav i bol… Svevišnjem na milost. Postojiš u meni, tako da si već dar mojoj nutrini. Dovoljno mi da preživim. Blago krilima tvojim jer su ljubljena blagoslovom mojim kojeg od Boga prosim. I isprositi ću… ljubav nad ljubavima.
Od ❤ Ana Emanuela, 7.02.2018.
PODIJELI