Ima nedostajanja od Boga, kada ti fali ljubav koja te od nekud voli toliko snažno da te utješi svojim sveprisutstvom u srcu!

Ja vjerujem u čovjeka sa vrlinama anđela, vjerujem da su mu molitvene ruke krila koja me grle zaštitnički!

PODIJELI