Trgovina koja nema mesa

Uđe čovjek u trgovinu i kaže:

–  Nemate mesa?

–  Ne, gospodine, mi smo trgovina koja nema ribe. Trgovina koja nema mesa je preko puta.

PODIJELI