LOZINKA

Sin pita tatu: “Koja je lozinka za wi-fi?”
Tata:”Prvo spremi svoju sobu.”
(30 min kasnije)
Sin: “Soba je spremljena, reci mi lozinku.”
Tata: “Pa rekao sam ti, lozinka je: “prvospremisvojusobu”, bez razmaka i sve malim slovima.”

PODIJELI