NIKON DIGITAL CAMERA

JAO TEBI AKO SE BUDEŠ MOLIO!

U Južnoafričkoj Republici crnac pokušava ući u crkvu. Čuvar crkve zaustavi ga i spriječi ga u njegovoj namjeri.
– Ali ja radim u crkvi kao čistač – reče crnac.
* U tom slučaju možeš ući – reče mu čuvar – ali jao tebi ako te vidim da unutra moliš!

PODIJELI