KAŽE…

Kaže vuk:
– “Kad ja počnem zavijati cijela šuma me se boji.”
Kaže lav:
– “Kad ja riknem svi bježe.”
Kaže mali pilić:
– “Kad ja dobijem hunjavicu cijeli je svijet u strahu!”

PODIJELI