ABRAHAM LINCOLN

Viče učitelj na Ivicu:

Ivice, znaš li da je Abraham Lincoln u tvojim godinama bio odlikaš?

Ivica će na to:

A znate li vi da je on u vašim godinama bio predsjednik Amerike?

PODIJELI