DOKTOR

Po obrani doktorata, vrati se mladi svećenik iz Rima, pa se pohvali majci:
“Majko, doktorirao sam filozofiju!”
“Doktor filozofije? Bože dragi, kakvih sve bolesti ima na tom svijetu!” – reče majka.

PODIJELI