Štreberi 

Koju kaznu dobivaju štreberi?
Nema učenja mjesec dana.

PODIJELI