”Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega”

929

PITANJE:

Zanimalo me bi još kako tumačiti ovaj dio iz Svetog Pisma, dio gdje piše “bogovi ste”:
Evanđelje po Ivanu 10,34 Odgovori im Isus: “Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste!

Isus tu citira Stari zavjet, vjerujem ovaj dio:
Psalmi 82, 6 Rekoh doduše: “Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega! 7 Ali ćete k’o svi ljudi umri-jeti, past ćete kao svatko od velikih!”

No ono što me tu buni i što mi nije jasno zašto su ljudi nazvani bogovima? Nismo li mi obični lju-di? Nije li Bog jedan? Zbog čega smo onda prozvani “bogovima”. U psalmu 82, 1 bogovi pišu pod navodnicima. No kasnije ne piše pod navodnicima. Nije mi jasno zašto smo mi ljudi (ako se radi o nama) prozvani bogovima.

I drugo što me zanima je učenje da postajemo dionici Božji. Čitao sam neke knjige stranih katoličkih teologa u Trojstvu, i koliko shvaćam, biti dionikom znači na neki način biti pripojen Božjem biću u vječnosti. Mislim da se ne varam, zar ne? No ono što me tu buni je gdje je granica i što je granica. Ako mi postajemo dionikom Božjeg bića, Božje slave, ne postajemo li i sami kao Bog, tj. “bogovi”? Ako postajemo dio jedne svijesti, i tu se da razmatrati da li je sada jedno biće u Bogu ili više bića. Ja nekako mislim da je tu tanka linija između možda pravilnog vjerovanja i krivovjerja. Na žalost, Crkva kao da o ovome ne informira puno vjernike. Najpoznatija mormon-ska denominacija vjeruje da postoje 3 boga (a ne 3 božanske osobe u Jednom jedinom Bogu) ali i da svatko od nas postaje Bog. Meni je jasno da je to hereza prema nauku katoličke Crkve. No nije mi točno rasvijetljen stav katoličke Crkve oko tog termina biti “dionikom” ?

Bog vas dragi blagoslovio.

Dario

ODGOVOR:

Poštovani Dario!
Hvala na vašem pitanju i smatram da je upravo vrijedno truda da se potraži odgovor na njega. Biblija je knjiga koja sama sebe objašnjava, stoga je jako važno da svakodnevno prouča-vamo Bibliju. Pokušajmo vidjeti konkretno kontekst izjave iz psalma. Pročitajmo cijeli psalam kako bi nam bio jasan kontekst.
Bog ustaje u skupštini “bogova”, usred “bogova” sud održava. “Dokle ćete sudit` krivo, ić` na ruku bezbožnima? Štitite slaba i sirotu, vratite pravicu jadniku i siromahu! Izbavite potlačenog i ubogog: istrgnite ga iz ruku bezbožnih! Ne shvaćaju nit` razumiju, po mraku hodaju: poljuljani su svi temelji zemlje. Rekoh doduše: “Vi ste bogovi i svi ste sinovi Višnjega! Ali ćete k`o svi ljudi um-rijeti, past ćete kao svatko od velikih! Ustani, Bože, i sudi zemlju, jer si s pravom gospodar svih naroda. Ps. 82, 1-8,
Psalam 82 napisao je pjesnik Asaf. Iz cijelog konteksta je vidljivo da on promatra rad su-daca i vlastodržaca i upućuje im primjedbu da su zlouporabili svoj položaj. Bog nam ne dozvolja-va da mi sudimo jedni drugima. To je povjerio sucima i predstavnicima vlasti. Upravo zbog toga je i dao zakone po kojima su se ti suci i vladari trebali upravljati u svojim sudovima. Ovi suci su od Boga dobili autoritet da mogu suditi ljudima. Kada bi ljudi dolazili na sud kod takvih ljudi, trebali su se osjećati kao da su pred Božjim sudom. Međutim, problem je nastao onda kada su ti suci zlouporabili svoju vlast i počeli suditi u svoju materijalnu korist. Umjesto da sude po Božjim načelima, da ljudi osjećaju Božanski sud u njihovim presudama, oni su izvrnuli pravdu i to koris-tili za svoju osobnu korist. Ljudi su ih gledali kao one koji su Božjom milošću iproviđenjem dobili taj Božanski nalog i autoritet da predstavljaju Boga u pravdi imilosti, a umjesto toga dobili su potpuno iskrivljenu sliku o Bogu.
Zasigurno, ljudi ne mogu biti bogovi, niti se to ovdje govori. Upravo zbog te ljudske izopačenosti pjesnik Asaf poziva Boga da makne te svoje predstavnike i da sam osobno dođe su-diti ljudima, jer je Božji sud jedini pravi i ispravan, dok će ljudski sud čak i pod Božjim auto-ritetom biti uvijek izopačen.
Pogledajmo sada Isusovu izjavu o tome.
Odgovori im Isus: “Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste! Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena – a Pismo se ne može dokinuti kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći: `Huliš!` – zbog toga što rekoh: `Sin sam Božji!` Iv. 10,34-36.
Kada pročitamo cijeli kontekst ovog događaja primijetit ćemo kako Isus raspravlja sa farizejima o sebi kao o obećanom Mesiji. Ono što je farizejima bilo čudno, to je bio Isusov rad popraćen čudima i znamenjem, jedino se kao takav On osobno nije uklapao u njihovu sebičnu i ograničenu predstavu Mesije. Isus im govori da je On poslan od svog Nebeskog Oca, a oni uz-imaju kamenje u želji da ga kamenuju. Tada im Isus postavlja pitanje s kojim pokazuje njihovu nedosljednost. “Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste! Isus ovdje koristi razmišljanje tadašnjih rabina i pokazuje im njihovu nedosljednost upravo u tome što su ne-pravedne i korumpirane suce i vladare smatrali kao bogovima, a Njega koji svoje božanstvo dokazuje sa znamenjem i čutima odbacuju. Da Isus ne smatra ljude Bogovima, to pokazuje i nje-gova izjava: Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena. Ovdje Isus kaže “Vi ste ti koji nazivate bogovima one kojima je Bog dao tu zadaću da sude i vladaju.
Na kraju vaš komentar po pitanju našeg jedinstva s Bogom. U svojoj prvosvećeničkoj molitvi Isus je molio svog Oca: Ne molim samo za ove nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni ja dadoh njima: da budu jedno kao što smo mi jedno – ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Iv. 17, 20-23. Iz ovog teksta bi možda mogli zaključiti kako smo, ili bi trebali biti dio božanstva. Međutim u ostalim djelovima Biblije ustvari saznajemo da je to naše jedinstvo uvijet za naš vječni život. Ukoliko nismo preko Krista povezani s Ocem, u nama nema života. Prikazat ću to jednom slikom. Moje računalo da bi bilo povezano s inter-netskom mrežom, tj da postane dio te mreže, mora biti povezano sa internetskim serverom. To znači slijedeće: Moje računalo je dio internetske mreže, ali nije server. Preneseno to znaći: Mi smo povezani s Bogom i dio smo te božanske mreže života, ali nikako ne možemo biti Bog.
To bi ukratko bili odgovori na vaša pitanja. Svakako ukoliko postoji još nejasnoća, slo-bodno se javite.
Neka vas dobri Bog blagoslovi.
Zvonko Presečan.

PODIJELI