NIJE RIJEČ O DOKTRINI

Ne postoji apstraktna određenost ove biti. Ne postoji doktrina, ne postoji sistem moralnih vrednota, ne postoji religiozni stav, niti program života koji bi se mogao odvojiti od Kristove osobe i za koji bi se moglo reći: evo, to je kršćanstvo. Kršćanstvo je Isus sam. Ono što pomoću njega dospijeva do čovjeka i veza koju može čovjek pomoću njega imati s Bogom. Jedna doktrinarnasadržina je kršćanska u onoj mjeri u kojoj je njegov ritam određen njime. Ništa nije kršćansko što njega ne sadrži. Osoba Isusa Krista u svom povijesnom jedinstvu i vječnom sjaju jest sama kategorija koja određuje biće, djelatnost i učenje kršćanstva.

Romano Guardini

IZ BIOGRAFIJE:

GUARDINI ROMANO (1885-1968), njemački teolog, za koga smatraju da je bio jedan od najsnažnijih mislilaca našeg vremena. Premda po rođenju Talijan, pisao je izvanredno lijepo njemačkim jezikom, tako da su i s jezične strane njegovi radovi prava umijeća. Svestrano naobražen, pisao je o raznim temama s područja filozofije, teologije, liturgike, književnosti itd. Ljubio je Crkvu iznad svega unatoč njezinim slabostima i nesavršenosti: “Biti katolik znači pristajati uz Crkvu onakvu kakva jest, skupa s njezinom tragikom.”

 

IZVOR: Brzić Žarko, Nade i ohrabrenja, FTI DRUŽBE ISUSOVE, Zagreb, 1978.

urednik: Miroslav Vukmanić
administrator: Marija Vračević

PODIJELI