VEČER KRŠĆANSKE KNJIŽEVNOSTI UZ HENRIJA DANIELA ROPSA

109

NE SAMO JAHVE

Slikovni rezultat za daniel rops
francuski rimokat. književnik, Henri Daniel-Rops

Gospodine, molitvu koju su me sama tvoja usta naučila i koju pokoljenja tvoje djece već stoljećima po tvojoj zapovijedi neumorno ponavljaju, i ja želim izreći sada, ne rastreseno i naučeno, već polako, dušom što se divi i razmišlja kao da bih je po prvi put slušao.

Naučio si me da mi je Bog Otac, a ne samo Gospodar i Stvoritelj moj, ne samo Jahve namrštena čela, vođa strašni i pravedni, već što me posinio i baštinikom svoga kraljevstva učinio, imenom pouzdane ljubavi dozivat ga mogu, ma koliko višnja bila njegova moć i slava.

Oče, molim te, budi među nama prisutan na zemlji kao što prebivaš u tajni neba, prisutan po slavi svoje Biti, koja će obasjati moju dušu, voditi moj razum, a srce mi ispuniti ljubavlju; prisutan pojavom svoje moći, koja će osnovati carstvo puno pravde; prisutan po očitovanju svoje volje kojoj se čitavo moje biće radosno podlaže.

Molim te, čuvaj mi život tako dugo dok ti hoćeš, od dana do dana punim pouzdanjem u tvoju providnost, udijeli mi kruh po mome radu i neka taj kruh bude znak bratstva i međusobne pomoći. Ali ne samo onaj što nastaje dok žito niče, već i onaj koji je nazvan ”kruh života”, jer koji se njime hrane više nikad ogladnjeti neće.

I još te zaklinjem, dostoj se skinuti težinu nepodnosiva tereta dugova mojih. I neka primjer tvoga milosrđa, Oče, što mi ga neprestano pružaš, i mene nauči da budem plemenit, pripravan opraštati, ljubiti, kao što si prema nama svima ti.

I u toj strašnoj borbi što je dnevno moram biti, u tom obruču željeznom i smrtnom, u kom se rvem, ne dopusti da nasast nadvisi moje slabe snage. Poštedi me od kušnja koje lome, od nemira što duši smeta, ne prepusti me onom neprijatelju što ga u sebi samom nosim….

DANIEL ROPS, Missa est

Iz biografije: Henri Daniel-Rops

Henri Daniel-Rops (1901.-1965.) francuski je katolički pisac, profesor povijesti, član Francuske akademije. Pisao je eseje i romane nadahnute kršćanskim svjetonazorom te djela iz religijske povijesti. Napisao je golemo djelo o povijesti Crkve u nekoliko svezaka. Kod nas je izašao skraćeni Život Isusa Krista i Missa est, koju je preveo blagopokojni zadarski nadbiskup Marijan Oblak. Plemenitu svoju poruku suvremenim kršćanima iznio je Rops u jednom intervjuu novinarima: Kad se osjećamo ugroženima, kad se naše srce stiska od tjeskobe, znamo da nam nadnaravna nada ostaje netaknuta. Ako naš način života i naša civilizacija mora iščeznuti, riječ Gospodnja neće biti uzaludna. Ostat će dosta svjedočanstava svetaca i mučenika da iz starog, oštećenog stabla izbiju pomlađeni izdanci.

Njegova su glavna djela: Smrti, gdje je tvoja pobjeda?, Sastavnice naše sudbine, Sveta povijest.

IZVOR: Brzić Žarko, Nade i ohrabrenja, FTI DRUŽBE ISUSOVE, Zagreb, 1978.

urednik kršćanske književnosti: Miroslav Vukmanić, prof. hrv. jezika i književnosti

PODIJELI